Aby odnaleźć się na rynku pracy także za granicą, warto wiedzieć, jakie organizacje pomagają architektom krajobrazu w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Wśród wielu z nich dwie mają szczególne znaczenie: IFLA i EFLA.

W obecnych czasach wyjazd za granicę staje się często jednym z etapów na drodze do kariery i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Opuszczenie rodzinnego kraju, zderzenie z inną kulturą, zmiana perspektywy, a przede wszystkim wymiana doświadczeń – to bez wątpienia bezcenna nauka. Procesy wynikające z globalizacji na płaszczyźnie informacyjnej i kulturowej przyczyniają się do zanikania barier między jednostkami, grupami społecznymi i narodami, co prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia i stwarza warunki dla zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. Dla architektów krajobrazu ma to jeszcze jeden niezastąpiony wymiar – daje możliwość podpatrzenia jak w poszczególnych krajach architekci krajobrazu poradzili sobie z ustanowieniem zawodu tj. obroną tytułu, izbą zawodową, egzaminami państwowymi czy uzyskaniem uprawnień. Organizacje umożliwiają również szerzenie nauki i edukacji. W tej materii szczególną rolę odgrywają stowarzyszenia międzynarodowe, które stanowią najlepsze pole do wymiany wiedzy i doświadczeń. Prawne różnice Prawdopodobnie większość z nas, jeżeli nie była osobiście, to przynajmniej zna kogoś, kto pracuje, czy też wybiera się do pracy za granicą i mniej więcej wie, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc w danym...