W trakcie procesów uzdatniania wody, w zależności od stosowanych technik, powstaje szereg ubocznych produktów odpadowych, najczęściej osadów pokoagulacyjnych. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 80., osady te odprowadzane były bezpośrednio do odbiorników.

Obecnie kwestię odpadów z procesów uzdatniania wody uregulowano w ustawie o odpadach, gdzie ujęto je w XIX grupie klasyfikacji odpadów, oznaczając kodem 1902031. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy i regulacje prawne dotyczące jakości i ochrony wód powierzchniowych zmusiły wielu eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody do poszukiwania metod racjonalnego wykorzystania tych odpadów.   Zasady postępowania z osadami Pojęcie współczesnej gospodarki osadowej w ZUW kryje w sobie ogół działań obejmujących taką przeróbkę osadów, która umożliwia ich2: wprowadzenie do środowiska naturalnego lub rekultywowanego w sposób bezpieczny, tzn. zgodny z istniejącymi przepisami, czy też wykorzystanie w gospodarce i w przemyśle, np. w budownictwie, w sposób uzasadniony i określony kryteriami ekonomicznymi oraz technologicznymi. Osady znajdują także swoje zastosowanie w technologii wody i ścieków, głównie przez użycie odzyskanych z osadów reagentów, np. siarczanu glinowego, lub przez nawracanie do obiegu uzdatniania odzyskanej wody, np. przed zbiorniki szybkiego mieszania. Osady z procesów uzdatniania wody składowane są w lagunach, na składowiskach osadów lub odpadów oraz wspólnie unieszkodliwiane z osadami ściekowymi (np. zrzut do kanalizacji lub z odpadami – kompostowanie w stosunkach ilościowych...