Rośliny okrywowe można bardzo dokładnie opisać, bazując na standardach obowiązujących w hurtowym obrocie roślin. Choć stosowanie norm jakościowych na naszym rynku nie jest obowiązkowe, to naczelną zasadą w dokumentacji projektowej i na etapie zamówienia powinno być precyzowanie maksymalnej ilości logicznych parametrów. Zasada ta powinna dotyczyć zarówno architekta krajobrazu, prezentującego inwestorowi projekt z załączoną specyfikacją materiałów, jak i producenta czy dostawcę roślin, a także inspektora nadzoru. Z uwagi na to, że w różnych warunkach ten sam gatunek daje różne przyrosty w tym samym czasie, nie należy stosować wieku roślin jako parametru jakościowego. Mniej istotna jest także wielkość pojemnika, gdyż mniejszą roślinę nieuczciwy dostawca zawsze może przesadzić do większej donicy. Należy zwrócić uwagę na to, aby roślina miała dobrze rozwinięty system korzeniowy (powinna być ona „przekorzeniona”), przy czym w terenach publicznych trzeba unikać sadzenia roślin z „gołym korzeniem”, czyli kopanych z gruntu bez bryły korzeniowej. Choć mają one niższą cenę zakupu, to wymagają częstszej pielęgnacji i charakteryzują się dużą wypadalnością, co w konsekwencji zwiększa koszty. Natomiast sadzenie nawet mniejszych roślin, lecz wyprodukowanych w pojemnikach, daje stuprocentową pewność przyjęcia i możliwość szybszego wzrostu. Najważniejszym parametrem roślin okrywowych jest ich rozmiar, czyli szerokość bądź średnica mierzona w centymetrach. Krzewy powinny mieć minimum od trzech do...