Rekomendacje działań dla rządu i parlamentu, prowadzące do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, przedstawił właśnie Polski Alarm Smogowy (PAS). Dotyczą one takich obszarów jak ogrzewanie mieszkań, a także transport i przemysł. Jednak to tzw. kopciuchy wciąż trują nas najbardziej.

W Polsce głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pozostaje bez zmian od wielu lat emisja z domowych urządzeń grzewczych. Spalanie węgla i drewna odpowiada za niemal połowę emitowanego pyłu PM2,5 i prawie 80% rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dlatego, według Polskiego Alarmu Smogowego, najważniejsza jest jak najszybsza wymiana tzw. kopciuchów, a więc przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, których w Polsce wciąż mamy ponad 4 mln szt.

Aby to uskutecznić, jedną z podstawowych rekomendacji PAS jest reforma programów finansowych oferujących dopłaty do wymiany kotłów. Program „Czyste Powietrze” działa bardzo powoli – po ponad roku zrealizowano zaledwie 2% jego celu. Jak najszybciej należy więc uprościć procedury programu, a w dystrybucję dotacji włączyć gminy i banki. Niezbędne jest uruchomienie wsparcia do wymiany „kopciuchów” i termomodernizacji w budownictwie wielorodzinnym w mieszkaniach zarówno komunalnych, jak i prywatnych. Obecnie mieszkańcy kamienic pozbawieni są ze strony rządu jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie.

– Niestety, rządowy program „Czyste Powietrze”, który miał wspierać wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, wciąż nie funkcjonuje, jak należy,...