Za nami VI Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice. W ramach spotkania odbyły się liczne wykłady, sesja terenowa, a także panel dyskusyjny, który został przygotowany przez naszą redakcję. Organizator konferencji – Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach – po raz kolejny stanął na wysokości zadania i zapewnił uczestnikom pokaźną dawkę wrażeń –

było teoretycznie i praktycznie, ale też nie zabrakło czasu na integrację.

Przemiany na terenach poprzemysłowych, wpływ soli na drzewa, a także oddziaływanie roślin na nasze samopoczucie, ogrody wertykalne, społeczne oraz kompleksowa rewitalizacja miast – to tylko niektóre tematy poruszone przez prelegentów. Gościem specjalnym spotkania była Ing. Rita Höppner z Zakładu Pielęgnacji Krajobrazu i Terenów Zieleni z Kolonii (Niemcy). Okazuje się, że tereny zieleni zajmują w tym mieście ponad 12 tys. ha (z czego 56% to lasy), a zakład na zarządzanie nimi przeznacza bagatela 57 mln euro. Co ciekawe, aż 40% to obszary chronione (w różnym stopniu). Jednym z obecnie realizowanych projektów jest masterplan dotyczący stworzenia nowej przestrzeni mieszkalno-usługowej. Mowa o Parkstadt Süd, który powstaje w miejscu dawnego targu. Pojawi się tam dobrze zaprojektowana zieleń, która połączy ten teren z centrum miasta (więcej następnym numerze w wywiadzie z Ritą Höppner).

Również w Polsce nastał czas nowych inwestycji, realizowanych chociażby z budżetu obywatelskiego. I właśnie temu wieloetapowemu przedsięwzięciu poświęcono panel dyskusyjny, który dzięki uprzejmości organizatora konferencji poprowadziła nasza redakcja. W ubiegłym roku budżety partycypacyjne przygotowało ok. 90 samorządów, a popularność tego typu przedsięwzięć wciąż rośnie. Głosy mieszkańców wspierają m.in. tworzenie nowych parków, rewitalizacje podwórek, budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ciągów pieszo-rowerowych a nawet tworzenie woonerfów, wycinkę jemioły czy szkolenie urzędników w zakresie metod ochrony i sadzenia drzew. – Katowice powołały budżet obywatelski w 2014 r. Na pierwszą edycję miasto przeznaczyło 10 mln zł. Łącznie do realizacji zostało dopuszczonych 86 projektów, z czego do Zakładu Zieleni Miejskiej wpłynęły 24 wnioski na łączną kwotę 5,2 mln zł. Nie były to jakieś wysublimowane pomysły. Dotyczyły realizacji placów zabaw i stworzenia stref aktywności fizycznej. Bardzo mało wniosków wiązało się z zagospodarowaniem zieleni, bo tylko pięć na łączną kwotę 304 tys. zł. W porównaniu z innymi miastami może to trochę dziwić. Poza tym mieszkańcy wnioskowali o budowę ciągów komunikacyjnych, zakup, montaż i obsługę pojemników na psie odchody, a także budowę fontanny oraz wykonanie piłkochwytów przy boisku – zaznaczył podczas panelu Mieczysław Wołosz, dyrektor ZZM w Katowicach. – W tegorocznej edycji miasto zwiększyło ilość środków o 100%, zatem rozdysponowania w budżecie obywatelskim jest już 20 mln zł. Wpłynęło 119 wniosków, a do ZZM trafiło 17 na łączną kwotę 3,2 mln zł – dodał. Dyrektor przyznał, że wciąż niesłabnącą popularnością cieszy się budowa stref aktywności fizycznej, ale tym razem mieszkańcy zgłosili pięć projektów na zagospodarowanie zieleni o wartości blisko 1 mln zł. Swoimi doświadczeniami na temat budżetów obywatelskich podzielili się również uczestnicy konferencji. Pełen zapis audio dyskusji można znaleźć na: https://portalkomunalny.pl/o-budzetach-obywatelskich-katowicach-audio-332925/.

Równolegle do konferencji odbyły się Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej, organizowane przez Federację Arborystów Polskich. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pracą arborysty w terenie.

 

Judyta Więcławska