W czasach, gdy barokowe ogrody francuskie (w tym dzieła, które tworzył André Le Nôtre) wyszły z mody, na Wyspach Brytyjskich rozwijał się nowy styl angielski. Jednym z głównych propagatorów i twórców ogrodów krajobrazowych w Europie był Peter Joseph Lenné, dziś zaliczany do grona najważniejszych niemieckich architektów krajobrazu XIX w.

Projektant pochodził z rodziny ogrodników i architektów krajobrazu, którzy w XVII w. przybyli z Belgii do Niemiec. Peter Joseph Lenné urodził się w Bonn, w roku Rewolucji Francuskiej (1789 r.). W czasie gdy Europa zniszczona wojnami napoleońskimi ustalała nowy ład, Lenné służył trzem królom Pruskim: Fryderykowi Wilhelmowi III, Fryderykowi Wilhelmowi IV oraz Wilhelmowi I. W ciągu swojej pięćdziesięcioletniej kariery ze zwykłego ogrodnika stał się generalnym dyrektorem Ogrodów Królewskich w Prusach.

Po szczeblach kariery

Po ukończeniu szkoły średniej postanowił zostać ogrodnikiem, później botanikiem, a w końcu architektem krajobrazu. Po ukończeniu szkoły średniej w wieku 16 lat odbył praktyki ogrodnicze u swojego wuja Clemensa Weyhe’a, po czym rozpoczął podróże po Niemczech oraz Szwajcarii. Prawdopodobnie wtedy poznał słynnego architekta krajobrazu, twórcę Ogrodu Angielskiego w Monachium, Friedricha Ludwiga von Sckella. Zainteresowany botaniką w 1811 r. podjął pracę w ogrodzie botanicznym w Paryżu. Wtedy też spotkał jednego z najbardziej wpływowych architektów krajobrazu ówczesnej Francji – Gabriela Thouina oraz studiował...