W czerwcu br. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2008 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. Ostateczna decyzja o wyborze laureata zapadnie podczas posiedzenia Kapituły, które odbędzie się w czasie XXXV Zjazdu KFDZOM w dniach 1-4 października br. w Karpaczu.
 
O
tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy, spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kapituła Konkursu zebrana na posiedzeniu 20 czerwca br. w Chełmnie wyłoniła pięciu pretendentów do tego tytułu. O tym, kto zwycięży w tegorocznym konkursie, zadecydują wyniki audytów przeprowadzonych przez przedstawicieli Kapituły.
Uroczyste wręczenie tytułu i statuetek Heraklesa nastąpi podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009 w Poznaniu.
Wśród nominowanych znaleźli się:
 
 
Andrzej Kaczmarek
prezes Zarządu spółki EKO-REGION w Bełchatowie
 
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe w SGGW w Warszawie. W 1991 r. został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Oczyszczania Miasta w Bełchatowie. W 2000 r. brał udział w tworzeniu spółki EKO-REGION i od tego czasu piastuje w niej stanowisko prezesa. Utworzył pięć oddziałów spółki: w Łasku, Pabianicach, Pajęcznie, Skierniewicach i Ostrzeszowie. Pod jego kierownictwem zrealizowano wiele inwestycji, m.in. budowę składowiska odpadów wraz z płytą kompostową w Dylowie w gm. Pajęczno, rozbudowę dwóch zapleczy zagospodarowania odpadów: w Bełchatowie i Skierniewicach oraz budowę trzech sortowni na składowiskach odpadów. Obecnie spółka obsługuje ok. 80 gmin i działa na terenie pięciu województw i 20 powiatów, a także eksploatuje pięć składowisk (w tym jedno własne – w Dylowie). Firma, oprócz odbioru odpadów komunalnych, zajmuje się też zagospodarowaniem odpadów przemysłowych oraz prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów z pojemników ogólnodostępnych i przydomowej zbiórki szkła.
Spółka prowadzi edukację ekologiczną poprzez współpracę z samorządami, szkołami i lokalną prasą. EKO-REGION wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia w konkursach branżowych. Jest zdobywcą tytułu Gazela Biznesu (2005 r.), pięciokrotnie otrzymał certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”, ponadto ma w swojej kolekcji liczne statuetki i wyróżnienia w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu (w tym cztery prestiżowe Puchary Recyklingu). Andrzej Kaczmarek jako członek zarządu KFDZOM brał czynny udział w pracach nad wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Potrafi wdrażać zasady gry rynkowej w spółce, której udziałowcami jest ponad 20 samorządów, udowadniając, że spółki samorządowe mogą osiągać dobre wyniki gospodarcze i ekonomiczne. Wszystkie te osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia oraz dynamiczny i prężny rozwój spółki EKO-REGION to efekt 18 lat pracy kandydata w branży gospodarki komunalnej.
Wolne chwile poświęca rodzinie – przede wszystkim wnukom.
 
 
Tadeusz Kluba
prezes Zarządu i dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” w Gdyni
 
Kandydat od 30 lat pracuje w przedsiębiorstwie, a od 1991 r. – jako dyrektor generalny i prezes Zarządu. Po sprywatyzowaniu i wykupieniu od Gminy Miasta Gdyni nieruchomości i majątku spółki przeprowadził gruntowną reorganizację firmy. Zmodernizowano wówczas park techniczny poprzez wymianę sprzętu warsztatowego i środków transportu, zapewniając bezpieczeństwo i większą wydajność pracy oraz wyższą jakość wykonywanych usług. Zakupiona została nowa baza eksploatacyjno-warsztatowa. Przeprowadzono kapitalny remont i modernizację Przedsiębiorstwa. Wybudowane zostały dwie stacje paliw, dzięki czemu obroty spółki wzrosły o 50%. Przedsiębiorstwo zwiększyło także zyski o 15% z wynajmu lokali użytkowych. Z przestarzałej technologicznie i o słabych wynikach finansowych firmy kandydat stworzył spółkę nowoczesną, o standardach europejskich, z dobrą kondycją ekonomiczną. Zapewnił komputeryzację firmy poprzez objęcie systemem informatycznym zagadnień finansowo-ekonomicznych i powiązanie go z eksploatacją i gospodarką magazynowo-warsztatową. Spółka posiada znak jakości ISO 9001:2000 i 14001:2004. Oprócz tego może pochwalić się czterokrotnym zdobyciem tytułu „Gazela Biznesu” (w 2004, 2005, 2006 i 2007 r.). Kandydat został wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrną Odznaką Zasłużonych w Gospodarce Przestrzennej i Komunalnej.
 
 
Lech Matuszak
prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu
 
Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zarządzania finansami w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży odzieżowej, samochodowej, administracji i bankowości. Oprócz stanowiska prezesa w PUK (od 2003 r.) od 2000 r. jest członkiem Zarządu w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu, a od 2005 r. – członkiem Zarządu w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami. Zarządzana przez kandydata spółka obsługuje w 60% miasto Kalisz i powiat kaliski. Przedsiębiorstwo współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, licznymi instytucjami, a także prywatnymi zleceniodawcami w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i dalszego zagospodarowania surowców wtórnych, letniego i zimowego oczyszczania terenów użyteczności publicznej, asenizacji, usług porządkowych i transportowo-sprzętowych. Szczególne miejsce w ofercie Przedsiębiorstwa zajmuje działalność w branży funeralnej.
W ciągu sześciu lat zarządzania L. Matuszaka liczba klientów wzrosła z 6 do 12 tys. Przeprowadzono modernizację wszystkich obiektów, m.in. zakupiono linię sortowniczą, kilka pras hydraulicznych, śmieciarki i pojazdy związane z segregacją odpadów oraz pojemniki na odpady. Spółka co roku inwestuje ok. 1,5-2 mln zł w modernizację sprzętu i poprawę warunków pracy. W ostatnich latach uzyskała kilka certyfikatów, np. „Najlepsze w Polsce”, w konkursie „Największa Jakość w Ochronie Środowiska”, tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” w 2007 i 2008 r.
Kandydat w 2006 r. został laureatem Złotej Dziesiątki w Konkursie Kaliszanin roku 2005. Lech Matuszak interesuje się muzyką – gra na wszystkich instrumentach klawiszowych. Jego drugą pasją jest motoryzacja. Przez wiele lat był prezesem kaliskiego Automobilklubu, uczestniczył w krajowych i zagranicznych rajdach samochodowych.
 
 
Piotr Przygoński
prezes Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania WPO Alba
 
Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia dyplomowe (Diplom Kaufmann) na EAP w Berlinie. Po odbyciu rocznej praktyki w 1997 r. w Alba AG w Berlinie w 1998 r. rozpoczął pracę w spółce Alba Polska na Górnym Śląsku. W latach 1999-2004 pracował na stanowisku prezesa Zarządu w spółce Alba MPGK w Dąbrowie Górniczej, gdzie do tej pory jest członkiem Rady Nadzorczej. Od 2004 r. pełni funkcję prezesa w WPO Alba, a od 2007 r. – także członka Zarządu w Alba Dolny Śląsk w Wałbrzychu. Do sztandarowych inwestycji spółki WPO Alba, zrealizowanych w ciągu ostatnich pięć lat, należy uruchomienie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych dla miasta Wrocławia (o wydajności 210 tys. ton rocznie) oraz oddanie do użytku linii do produkcji paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych. W 2008 r. spółka zakończyła również budowę nowoczesnej bazy techniczno-logistycznej, w skład której wchodzą parkingi, warsztaty mechaniczne, magazyn odpadów przemysłowych oraz pomieszczenia biurowo-socjalne dla ponad 300 osób. Poza tym spółka wdrożyła wśród mieszkańców Wrocławia pojemnikowy system selektywnej zbiórki makulatury w domkach jednorodzinnych (aktualnie rozstawionych jest ich ponad 14 tys.). Kandydat aktywnie włącza się w działania związane z edukacją ekologiczną i sprawy dotyczące promocji ekologicznych form zagospodarowania odpadów. Angażował się m.in. w organizację Wrocławskich Dni Recyklingu oraz Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej, organizowanej przez firmę Abrys, poświęconej praktycznym aspektom selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych. Prowadzona przez kandydata firma od lat współpracuje z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia modelu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolonej (program „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”). W czasie jego prezesury w WPO Alba nastąpiło również wdrożenie systemu komputerowego SAP, obejmującego całą działalność przedsiębiorstwa oraz umożliwiającego pełniejszą kontrolę nad przedsiębiorstwami i ułatwiającego zarządzanie jego kompleksową działalnością. Przedsiębiorstwo zarządzane przez P. Przygońskiego może pochwalić się certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania ISO Jakość Zarządzanie PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005, a także prestiżowymi nagrodami i tytułami, m.in. tytułem Promotora Ekologii (2005 r.), Partnerem Polskiej Ekologii (2008 r.) czy Gazelą Biznesu (2008 r.).
W wolnym czasie kandydat zajmuje się aktywnym uprawianiem sportu, wiele czasu poświęca różnym gatunkom muzyki. Chętnie żegluje i jeździ na nartach.
 
 
Marek Wróblewski
prezes Zarządu i dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.
 
Ukończył Politechnikę Poznańską na wydziale maszyn roboczych i pojazdów. Od 15 lat pracuje w branży komunalnej. Zarządzana przez niego od 1994 r. spółka obsługuje miasto Gorzów Wlkp. oraz teren Związku Celowego Gmin MG-6 (w skład którego wchodzi – oprócz Gorzowa – Kłodawa, Bogdaniec, Santok, Lubiszyn i Deszczno), a także powiat strzelecko-drezdenecki. W 1998 r. wdrożono nową technologię przetwarzania odpadów, polegającą na minimalizowaniu ilości odpadów przeznaczonych do składowania. W tym celu oddano do użytku m.in. sortownię i kompostownię odpadów. W ten sposób ograniczono o 60% ilość składowanych odpadów komunalnych. W 2000 r. uruchomiona została linia do doczyszczania i rozdrabniania surowców wtórnych, a w 2001 r. otworzono Centrum Recyklingu Odpadów Budowlanych. W 2004 r. Zakład uruchomił laboratorium chemiczne, dzięki czemu może przeprowadzać szereg badań środowiskowych. Pod koniec 2007 r. oddana została pierwsza w województwie kwatera na odpady zawierające azbest. Ponadto zakupiono rozdrabniarkę odpadów wielkogabarytowych.
Ważnym aspektem działalności jest prowadzenie działań edukacyjnych. Zakład jest organizatorem m.in. konkursu „Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole” i akcji „Jestem Eko – Jestem OK”. Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem wg norm ISO 9001 oraz 14001. Przedsiębiorstwo może pochwalić się licznymi nagrodami i certyfikatami, m.in. nagrodą w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” (2002 r.), dwukrotnym wyróżnieniem „Firma Przyjazna Środowisku” oraz licznymi statuetkami i wyróżnieniami w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu.
Wśród zainteresowań M. Wróblewskiego znajduje się turystyka kajakowa, muzyka jazzowa i klasyczna, brydż, sport (koszykówka), sztuka (malarstwo), literatura oraz innowacje technologiczne w ochronie środowiska.
 
Na podstawie nadesłanych materiałów opracowała Aleksandra Kowalczyk