Zanim zabierzemy się do projektowania placu zabaw, warto pomyśleć, jak taki proces tworzenia powinien wyglądać. Ponieważ chodzi nam o budowanie dobrych placów zabaw, to w odróżnieniu od obecnych wersji możemy je nazwać placami zabaw 2.0.

Aby zbudować plac zabaw w wersji 2.0 konieczne jest zatrudnienie designera animatora, należy więc znaleźć odpowiedniego człowieka do pełnienia tej funkcji. Tworzenie placu zabaw 2.0 można podzielić na 10 etapów, które przedstawiono w tabeli.

 

Tab. Etapy budowy placu zabaw 2.0

Proces budowy placu zabaw 2.0

Lp.

Etap

Opis

Wynik pracy

1.

Start

Wola stworzenia placu zabaw.

Pojawia się wówczas koordynator procesu, nazywany też kierownikiem projektu.

Na tym etapie często jest już wybrane miejsce pod inwestycję i określono źródło finansowania (choć niekoniecznie).

Decyzja o zaangażowaniu designera animatora.

2.

Ustalenie celu

Designer animator bada potrzeby i możliwości, aby ustalić cel inwestycji.

Dobry designer animator powinien przeanalizować sytuację trzytorowo:

Badanie konkurencji, czyli analiza, jakie place istnieją i czego im brakuje. Badanie inwestora. Poza wglądem w możliwości finansowe i lokalizacyjne designer powinien przeprowadzić pogłębiony wywiad, aby zrozumieć inwestora, a wręcz uświadomić mu jego potrzeby. Badanie użytkowników – analiza potrzeb lokalnej społeczności lub potencjalnych odbiorców (użytkownikiem może być dziecko, opiekun, lokalny przedsiębiorca).

Ustalenie celu utworzenia placu zabaw.

Przykładowe cele to:

- zapewnienie ciekawego i bezpiecznego miejsca rekreacji dla dzieci wracających z opiekunem z przedszkola,

- poprawa atrakcyjności turystycznej danej miejscowości,

- integracja nieprzychylnych sobie sąsiadujących...