Ministerstwo Gospodarki przygotowuje jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących polskiej polityki energetycznej w obszarze efektywności energetycznej – Krajowy Plan Efektywności Energetycznej (angielski skrót NEAAP).   Przygotowywany dokument jest ważny z wielu powodów. Najważniejsze z nich przedstawiono w artykule.   Brak wytycznych realizacji jednego z celów 3x20 W marcu br. Komisja Europejska opublikowała dokument „Plan na rzecz efektywności energetycznej 2011”. W dokumencie tym Komisja podkreśla, że w skali europejskiej założony nieobowiązkowy dwudziestoprocentowy cel efektywności energetycznej nie jest realizowany. Komisja zastrzega sobie prawo do zamiany nieobligatoryjności celu efektywności energetycznej na obligatoryjność (w 2014 r. dokona oceny i podejmie decyzję). W swoim planie Komisja przywiązuje szczególną wagę m.in. do: ·                    wiodącej roli instytucji publicznych, ·                    rozwoju budownictwa niskoenergetycznego, ·                    rozwoju firm ESCO, ·                    efektywności energetycznej w przemyśle. Dokument Komisji Europejskiej ukazał się stosunkowo późno (w marcu 2011 r.), jednak wystarczająco wcześnie, aby odnieść się do jego założeń w Krajowym Planie (powinien być przedstawiony Komisji pod koniec czerwca 2011 r.).  Co grozi Polsce w przypadku zaniechania działań zaproponowanych przez Komisję? Załóżmy, że sami nie zaplanujemy w naszym krajowym planie niczego w obszarze wiodącej roli samorządów i w zakresie budynków niskoenergetycznych. Prawdopodobnie liderzy Unii – Francja, Niemcy i Wielka Brytania dostosują swoje krajowe plany do planu przedstawionego przez Komisję. Zmienią swoje ustawodawstwo – prawo o samorządzie,...