XIV Zjazd Drogowców Miejskich Od 24 do 26 września br. w stolicy Mazowsza życie toczyło się pod znakiem dróg i drogownictwa. Stało się tak za sprawą XIV Zjazdu Drogowców Miejskich, którego gospodarzem był Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Spotkanie patronatem objął Mirosław Milewski, prezydent Płocka. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Wojciech Sozański (przewodniczący), Andrzej Niewczas (z-ca przewodniczącego), Janusz Orłowski (koordynator merytoryczny), Andrzej Dobruch (koordynator organizacyjny) oraz Jerzy Duda, Janusz Świderski, Czesław Wandzel i Marek Włodarczyk. Zjazdowi towarzyszyła wystawa produktów i usług oferowanych przez firmy związane z drogownictwem. Pierwszy dzień… …Zjazdu zainaugurowany został wystąpieniami zaproszonych gości oraz wyborem Komisji Wnioskowej i jej przewodniczącego. Następnie Andrzej Niewczas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, przybliżył zgromadzonym problemy drogowe, z jakimi boryka się Płock. Jego wystąpienie zostało poprzedzone wizualną prezentacją miasta - przede wszystkim pięknej, zabytkowej starówki. W swym wystąpieniu dyrektor Niewczas wskazał na podstawowy problem komunikacyjny miasta – tylko jedną przeprawę mostową przez Wisłę. Natomiast stan techniczny dróg uznał za dostateczny, a nawierzchni chodników za niezadowalający. Podkreślił także, że znaczącym problemem są także niewystarczające, w stosunku do potrzeb, środki finansowe. Mimo tych problemów, w Płocku są szanse na znaczną poprawę. Wdrażany jest obecnie komputerowy system ewidencji dróg. Ponadto zaawansowane są już prace nad drugą przeprawą mostową (zakończenie budowy przewiduje się...