W nowoczesnym budownictwie chodzi nie tylko o zagwarantowanie komfortowych warunków mieszkańcom – równie ważne jest zapewnienie oszczędności wynikających z użytkowania obiektu. O ile w przypadku energii elektrycznej należy postawić na energooszczędny sprzęt, o tyle energię cieplną warto oprzeć na systemach korzystających z odnawialnych źródeł. Liczą się także odpowiedni projekt budynku, wybór materiałów budowlanych oraz jakość wykonanych prac.

Pierwszym bardzo ważnym etapem w planowaniu oszczędności energii w budynku jest przygotowanie odpowiedniego projektu architektonicznego. Powinien on zawierać cechy typowe dla nowoczesnego budownictwa (usytuowanie względem kierunków świata, zwarta bryła budynku, odpowiednie powierzchnie i miejsca przeszkleń, prawidłowe usytuowanie pomieszczeń, montaż instalacji opartych na odnawialnych źródłach). W projekcie należy również przedstawić właściwą konstrukcję poszczególnych przegród oraz wybrać materiały, które pozwolą na uzyskanie oczekiwanej izolacji budynku. Warto zwrócić uwagę, że podstawowym parametrem potrzebnym do określenia energooszczędności danego obiektu jest współczynnik przenikania ciepła (U) [W/m2·K], wyliczany dla poszczególnych przegród. Mowa tu o podłodze na gruncie, stropie, ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, oknach, drzwiach i bramach garażowych oraz o dachu. Im niższa wartość wspomnianego parametru, tym lepsze właściwości termoizolacyjne budynku.

Współczynnik prawdę ci powie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r. poz. 1065), należy tak...