Rewitalizacja terenów poprzemysłowych będzie głównym tematem pierwszej edycji targów POL-ECO-SYSTEM Silesia, które odbędą się od 20 do 22 kwietnia na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

POL-ECO-SYSTEM Silesia to nowa inicjatywa Międzynarodowych Targów Poznańskich, które jesienią zorganizują także, tradycyjnie w Poznaniu, Targi POL-ECO-SYSTEM. Tematem przewodnim wydarzenia na Śląsku będzie odnowa

zdegradowanych obszarów miejskich oraz zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych. Zakres ekspozycji Targów POL-ECO-SYSTEM Silesia obejmować będzie zagadnienia związane z problematyką rewitalizacji obszarów miejskich, gospodarką odpadami, recyklingiem i gospodarką komunalną oraz technologiami ochrony środowiska i energią odnawialną. Wystawcy zaprezentują m.in. urządzenia do prasowania oraz niszczenia surowców wtórnych, produkty z zakresu odciągu, filtracji i oczyszczania powietrza, mierniki drgań i hałasu, profesjonalne systemy i produkty służące utrzymaniu czystości w mieście czy też rozwiązania dedykowane zagospodarowywaniu odpadów (kompostownie, stacje przeładunkowe, zbiorniki ziemne, rekultywacja składowisk odpadów itd.). Targom towarzyszyć będzie również konferencja pt. „Błękitno-zielona infrastruktura w miastach”, która adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, urbanistów, architektów, projektantów zieleni i osób zajmujących się ochroną środowiska. Podczas konferencji chcemy pokazać, jak błękitno-zielona infrastruktura jest ważna dla każdego miasta i jakie możliwości stwarza, także dla odnowy terenów zdegradowanych – mówi Wiesława Galińska, dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W programie Targów zaplanowano także warsztaty pt. „Jak zweryfikować technologie ekoinnowacyjne w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej” oraz szkolenie „Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych – wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego”.

Partnerem merytorycznym kwietniowej odsłony Targów POL-ECO-SYSTEM Silesia w Katowicach jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Lech Bojarski

Więcej informacji: www.polecosilesia.pl