Ze Stanisławą Szałuchą, ekspertem Departamentu Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, rozmawia Renata Drzażdżyńska Jakie wnioski wynikają z zakończonego w ub.r. konkursu „Polska bez azbestu”? Jednym z zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest prowadzenie działalności informacyjno-popularyzacyjnej. W ramach tego działania minister gospodarki ogłosił konkurs dla gmin „Polska bez azbestu”, na który wpłynęło 21 wniosków. Można powiedzieć, że to i dużo, i mało. W celu dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń i wyłonienia laureatów minister gospodarki powołał dziewięcioosobową Komisję Konkursową pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Komisja dokonała weryfikacji oraz oceny zgłoszeń i wyłoniła laureatów – pięć gmin wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy jednak podkreślić, że wszystkie zgłoszone prace zasługują na wyróżnienie, bo ich autorzy mieli się czym pochwalić. Na zorganizowanej w Ministerstwie konferencji prasowej laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne od 80 do 40 tys. zł. Z konkursu wynika prosty wniosek, że są jednostki samorządowe, które do problematyki usuwania wyrobów zawierających azbest podchodzą z ogromnym zaangażowaniem, podejmując cenne inicjatywy dla dobra swoich mieszkańców. Jednostki te mogą być przykładem i wzorem dla innych. Chcielibyśmy kontynuować konkurs, ale w tym roku otrzymaliśmy z budżetu państwa bardzo mało środków finansowych. Ministerstwo Gospodarki jako...