Plan Junckera, finansowany ze środków UE tworzących Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), zapewnia środki zwrotne na najkorzystniejszych obecnie warunkach, oznaczających najmniejsze obciążenie dla budżetów lokalnych.

Plan Junckera (Plan Inwestycyjny dla Europy) przygotowany został przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny i jest to plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach planu mogą uzyskać przedsięwzięcia z sektora: energetyki, infrastruktury transportowej, technologii informatycznych, ochrony środowiska, kapitału ludzkiego, kultury i zdrowia oraz badań i innowacji. Za wdrażanie planu odpowiedzialna jest przede wszystkim grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Umowy już podpisane

Obecnie Poznań realizuje dwa projekty mieszkaniowe dofinansowane z Planu Junckera. Operatorem pierwszego z nich jest miejska spółka Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (wartość – 358 mln zł, dofinansowanie – 178 mln zł, zasięg – 1050 mieszkań, 2940 osób, zatwierdzony w 2017 r.), drugi prowadzi Poznański TBS, w którym miasto ma ponad 99% udziałów (wartość – 294 mln zł, dofinansowanie – 147 mln zł, zasięg – ok. 1300 mieszkań, zatwierdzony w 2016 r.). Oba są powiązane z modernizacją infrastruktury towarzyszącej, w tym społecznej. Europejski Bank Inwestycyjny przyjął też większy program wsparcia budownictwa społecznego w Polsce, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

19 lipca prezydent Krakowa,...