Pierwsza Polsko-Islandzka Konferencja „Odnawialne Źródła Energii” odbyła się w dniach 21-22 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej (PW). Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu PL0460: „Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej”, wspieranego przez Norweski Mechanizm Finansowy EOG. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w tym liczna grupa polskich absolwentów szkoły RES The School for Renewable Science na Islandii, specjaliści z branży OZE oraz przedstawiciele firm oraz instytucji z Polski i Islandii. Program konferencji obejmował następujące sesje tematyczne: źródła odnawialne w polityce energetycznej, innowacyjne technologie i badania w energetyce odnawialnej, OZE w szkolnictwie wyższym w Polsce i Islandii. W spotkaniu wzięło udział 110 osób (w tym dziewięciu prelegentów z Islandii), wygłoszono 21 referatów oraz zaprezentowano 30 plakatów. Ágústa S. Loftsdóttir z National Energy Authority zreferowała założenia islandzkiej polityki dotyczącej odnawialnych źródeł energii, natomiast Paweł Płachecki z Urzędu Regulacji Energetyki omówił mechanizm wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce. Profesor Roman Domański obszernie opisał OZE w relacji do zużycia energii pierwotnej. Profesor Tadeusz Skoczkowski, prezes KAPE zreferował znaczenie OZE w polityce energetycznej i klimatycznej UE....