Agencja Energetyczna dla Południowo-Wschodniej Szwecji (Energikontor Sydost, ESS) działa w regionie, który jest uznawany na arenie międzynarodowej za jeden z przodujących w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Obszar działania obejmuje trzy regiony: Kronoberg, Kalmar i Blekinge, zamieszkane przez ok. 570 tys. osób. Obecnie udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym tego obszaru wynosi ok. 65%. Regiony przy współpracy z ESS przyjęły strategię, że staną się wolne od paliw kopalnych w latach 2030-2050. Zgromadzone wiedza i doświadczenie są obecnie wykorzystywane w innych regionach w szeregu projektów. Właścicielami Agencji są samorządy regionów, miast i gmin, a jej misją jest dostarczanie na czas rzetelnych i bezstronnych informacji oraz wiedzy na tematy energii i transportu. Działania Agencji obejmują inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie projektów mających na celu podniesienie efektywności energetycznej i zwiększenie dostaw energii odnawialnych dla wszystkich sektorów gospodarki i grup społeczeństwa. Długofalowym celem rządu Szwecji jest otrzymywanie całych dostaw energii z OZE. Przekłada się to na politykę regionalna i lokalną. Energia z biomasy jest wykorzystywana przez wszystkie sektory w Szwecji i jej udział stale rośnie. Największy wzrost następuje w przemyśle i ciepłownictwie. Biomasę stosuje się zarówno w przypadku małych kotłów na pelety, jak i w elektrociepłowniach opalanych biomasą i zasilających sieci ciepłownicze miast. W regionie istnieje 155 systemów...