Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku, sprawił, że przedsiębiorstwa wod-kan zaczęły rozważać nowe możliwości obniżenia rachunków. Jedną z nich jest inwestycja w pompy ciepła, które pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych z ogrzewaniem. Czy takie rozwiązanie przynosi oczekiwane rezultaty?

Wizja wzrostu rachunków za prąd oraz ogrzewanie sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw wod-kan szuka możliwości zmniejszenia stałych wydatków i całkowitego lub choćby częściowego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców. Sposobem na osiągnięcie tego celu może być zamontowanie pompy ciepła, która umożliwi ogrzanie budynków i wody użytkowej przy wykorzystaniu źródła ciepła tj. ścieków czy wody studziennej. Na ile opłacalny jest montaż takiego urządzenia? Sprawdźmy na przykładach trzech firm, które wdrożyły ekologiczne rozwiązania w swoich obiektach. OŚ w Komorowicach W obiekcie należącym do przedsiębiorstwa Aqua z Bielska-Białej pompy ciepła funkcjonują już od 2005 r. Celem ich zamontowania było utrzymanie ciepła w budynkach o łącznej kubaturze wynoszącej ok. 5000 m3, a także ogrzanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej do działu sieci kanalizacyjnej i sekcji warsztatowej oraz wykorzystywanej przez pracowników do celów socjalnych. Na terenie OŚ w Komorowicach zainstalowano łącznie trzy pompy ciepła. Zainstalowana moc elektryczna w każdej z nich wynosi 14 kW, znamionowa moc cieplna – 38,5 kW, a współczynnik sprawności (COP) jest...