Publiczny transport zbiorowy to szereg zagadnień, dotyczących strony zarówno organizatora, jak i operatorów czy przewoźników. Zagadnień nierzadko problematycznych, nasuwających wiele pytań i wymagających niełatwych rozwiązań. Dlatego też chcemy Państwu zaproponować cykliczny poradnik w zakresie transportu zbiorowego, w formie pytań i odpowiedzi, przygotowany przez specjalistów w tej dziedzinie.

Rozpoczynając cykl, nawiązujemy do artykułu o obowiązku opracowywania i uchwalania przez gminy, powiaty i województwa planów transportowych („Przegląd Komunalny” 10/2014) oraz pytań i wątpliwości, które pojawiły się ze strony czytelników po jego lekturze.

Jak poprawnie przeprowadzić konsultacje społeczne planu transportowego?

Zgodnie z zapisami Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (dalej: planu transportowego) powinien zostać poddany trzytygodniowym konsultacjom społecznym. Projekt takiego planu należy ogłosić m.in. w miejscowej prasie. Wystarczy jedna publikacja ogłoszenia w konkretnym dzienniku lub periodyku. Praktykuje się prasę lokalną o zasięgu minimum obszaru objętego planem. Może to być również wydawnictwo własne danego urzędu, jeśli skutecznie i szeroko dociera do swoich mieszkańców. Przykładowe ogłoszenie, przy założeniu minimum niezbędnych treści, może wyglądać jak na rysunku.

Projekt planu transportowego należy także ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który najczęściej przybiera postać osobnego serwisu www, podpiętego pod oficjalną stronę internetową danej jednostki. Warto zatem ogłosić takie konsultacje również na...