Koniec pierwszego półrocza kadencji Parlamentu Europejskiego to czas szczególny. Z jednej strony po sfinalizowaniu technicznych i politycznych uzgodnień zaczyna się właściwa praca legislacyjna nad sprawozdaniami, które trafiły do PE pod koniec poprzedniej lub na początku obecnej kadencji. Z drugiej zaś, w decydującą fazę wchodzi praca nad tymi sprawozdaniami, przy których poprzedni Parlament zdecydował o zamknięciu pierwszego czytania bez osiągnięcia porozumienia z Radą. W takim przypadku od rozpoczynającego drugie czytanie przedstawienia przez Radę wspólnego stanowiska określone Traktaty (Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE) dają trzy miesiące na zamknięcie czytania, z możliwością przedłużenia maksymalnie o jeden miesiąc.

Kompromisowe stanowisko

Na początku grudnia ubiegłego roku Rada i PE uzgodniły w trilogach kompromisowe stanowisko w kwestii upraw organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Stanowisko to przewiduje, że państwa członkowskie będą mogły już na etapie wydawania pozwolenia na uprawę GMO na terenie UE złożyć wniosek o wyłączenie całości lub części swego terytorium z tej uprawy. Podmiot ubiegający się o zezwolenie będzie miał 30 dni na ustosunkowanie się do takiego wniosku. Równolegle do tej procedury państwa członkowskie będą mogły ograniczyć lub zakazać uprawy danego GMO na swoim terytorium ze względów środowiskowych, planistycznych bądź z uwagi na wykorzystanie gruntów, konsekwencje społeczno-ekonomiczne czy założenia polityki rolnej. Sprawozdanie, znajdujące się w...