49. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast miał miejsce 21-24 września br. w Wiśle, a jego gospodarzem był Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Jak przystało na gospodarza, w sesji inauguracyjnej głos zabrał Wiesław Pasierbek, prezes Zakładu w Bielsku-Białej. Prezentacja instalacji została przygotowana jako studium przypadku z uwzględnieniem tych inwestycji, które z powodzenie spełniają swoją funkcję w przedsiębiorstwie, jak i tych, które w trakcie eksploatacji wykazują potrzebę modernizacji i zwiększenia wydajności. Warta podkreślenia jest kwestia rozwiązania problemów z sąsiadami instalacji. Nadmienić trzeba, że Zakład został zbudowany, zanim powstało osiedle, a dzięki skutecznie przeprowadzonym konsultacjom społecznym udało się ograniczyć do minimum protesty mieszkańców. Skutkiem umowy społecznej jest jedno z najciekawszych technicznie rozwiązań w zakresie zagospodarowania frakcji biologicznej – praktycznie całość zamknięta jest „pod dachem”, ograniczając uciążliwość zapachową.

Analizy ważne w długofalowych strategiach Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład omawiający raport „Rynek gospodarki komunalnej w Polsce w perspektywie do 2030 r.”, zaprezentowany przez Tomasza Stysia z Instytutu Sobieskiego. Zrozumiałą rzeczą jest, że dane lub tezy prezentowane w raporcie były komentowane przez uczestników Zjazdu, ponieważ ocena przyszłości, która jest mniej lub bardziej odległa, wprowadza ocenę indywidualną słuchacza. Nie da się przygotować analizy na tyle wielowariantowej, aby nie pojawiły się zmienne mogące kształtować prognozowany obraz branży, szczególnie w...