Potrzeba zmian systemowych w odpadach

Stanowisko przedsiębiorców sektora samorządowego na temat obecnej sytuacji w gospodarce odpadami w Polsce zostało przedstawione w gronie ekspertów z Ministerstwa Klimatu i Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska na spotkaniu 10 czerwca br. w Ministerstwie Klimatu.

Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami: Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, w gronie współpracowników z Zarządu Izby: Henryka Kultysa, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, oraz Jerzego Zająca, przedstawiciela recyklerów w KIGO, w imieniu przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie przedstawili propozycje wprowadzenia w naszym kraju poniższych rozwiązań:

Zwiększenie możliwości termicznego przekształcania odpadów w istniejących ITPOK-ach poprzez prawne dopuszczenie możliwości ich działania w zwiększonych mocach przerobowych. Z naszego rozeznania wynika, że istnieje taka możliwość prawie we wszystkich instalacjach termicznego przekształcania odpadów na terenie naszego kraju.

Rozwiązanie to pozwoliłoby przede wszystkim na zwiększenie możliwości odzysku energetycznego odpadów wobec braku możliwości innych sposobów ich zagospodarowania (co jest szczególnie istotne dla pozyskania wymaganych prawem poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w warunkach niewystarczającej liczby instalacji recyklingu i odzysku odpadów w stosunku do całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w naszym kraju). Wprowadzenie powyższego rozwiązania zwiększyłoby możliwość odzysku energetycznego odpadów w ilości ok. 100-130 tys. ton rocznie. Dlatego zwracamy się do ministra o prawne dopuszczenie powyższej możliwości i o skrócenie do niezbędnego...