Ponad 200 osób wzięło udział w dyskusjach i wykładach II Konferencji „Nowocześni z Urzędu”, która odbyła się 7 grudnia ub.r. w Warszawie. Dyskutowano na temat zarządzania kadrami w urzędach, promocji oraz perspektyw polskiej administracji. Sesja plenarna, zatytułowana „Co nas boli, co nas cieszy”, prowadzona przez Marka Czyża, dziennikarza i publicystę, przyniosła ostrą wymianę zdań w kwestii utartych stereotypów, często krzywdzących dla administracji. Dużo miejsca poświęcono też zagadnieniom promocji działań urzędów – zgromadzeni polemizowali na temat rozumienia marketingu instytucji. Widać było wyraźne różnice zdań pomiędzy przedstawicielami samorządów i administracji rządowej. Wielu urzędników wysuwało tezę, że dużo problemów administracji wynika z niskiej jakości aktów prawnych oraz z braku zainteresowania polityków rozwiązywaniem realnych problemów funkcjonowania instytucji publicznych. W sesji plenarnej największe zainteresowanie wzbudziły zagadnienia kadrowe oraz marketingowe. Najlepsze noty od uczestników zebrały wystąpienia Adama Mikołajczyka z wortalu „Brie for Poland”, dotyczące kreowania wizerunku i marketingu samorządu, oraz „Zespół w administracji publicznej” Krzysztofa Kotapskiego. Podczas wszystkich prelekcji uczestnicy konferencji mogli zadawać prowadzącym pytania problemowe (z czego chętnie korzystali), dzięki czemu wiedza wyniesiona z konferencji mogła być bliższa codziennej praktyce urzędów. - Widzę pozytywne zmiany w świadomości urzędników, jeśli chodzi o zagadnienia marketingu – zauważył Antoni Mielniczuk z PLEON Polska, jeden z prelegentów. – Urzędnicy coraz lepiej rozumieją...