Ponad 80 osób, głównie sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów oraz przedstawiciele struktur wspierających Porozumienie, uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach pn. „Prekursorzy Gospodarki Niskowęglowej do roku 2020”, przygotowanych w Krakowie w dniach 3-4 października 2012 r.

To interesujące i motywujące spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektów Energy for Mayors
(współfinansowanego z programu IEE) oraz Apetyt na klimat (współfinansowanego przez NFOŚiGW) stanowiło okazję do wymiany opinii i doświadczeń dotyczących realizacji Porozumienia Burmistrzów w różnych krajach oraz do wysłuchania inspirujących i motywujących wystąpień K. Dely’a, dyrektora Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, oraz ekspertów z całej Europy – Włoch, Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Hiszpanii czy Litwy.
Warsztaty dotyczyły kluczowej roli samorządów lokalnych w zakresie zmiany lokalnej gospodarki na niskoemisyjną, a infrastruktury na inteligentną i bardziej efektywną. Ich celem było wsparcie oddolnej, proklimatycznej inicjatywy europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez zwiększenie kompetencji miast i gmin, a także wspierających je organizacji, w obszarze planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Zaprezentowane zostały również doświadczenia oraz osiągnięcia europejskich i polskich miast sygnatariuszy: Warszawy, Bielska-Białej i Ełku, które można śmiało uznać za pionierów w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu. A. Iancu ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej poinstruowała uczestników, jak sporządzić bazową inwentaryzację emisji oraz opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii(należące do zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia), a przedstawiciele miast i gmin przedstawili konkretne przykłady.
Osobną sesję poświęcono systemowi zarządzania energią w gminie oraz tzw. Toolboxowihttp://toolbox.climate-protection.eu/. opracowanemu w ramach projektu Energy for Maorys, czyli zestawowi użytecznych narzędzi i metodologii z zakresu zarządzania energią oraz ochrony klimatu, który można znaleźć pod adresem:
Uczestnicy zapoznali się też z dostępnymi dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów sposobami finansowania zaplanowanych działań proenergetycznych, o których mówili Jarosław Orliński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Marcin Idczak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Na zakończeniewarsztatów całe audytorium jednogłośnie przyjęło tekst apelu, adresowanego do instytucji europejskich, władz państwowych i regionalnych oraz instytucji finansowych, dotyczącego potrzeby wsparcia wysiłków i działań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w celu ochrony klimatu.
Tekst apelu oraz prezentacje wygłoszone podczas warsztatów są dostępne na stronie www.apetytnaklimat.pl.
Anna Jakiel,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”