Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Górskim

Był Pan opiekunem merytorycznym cyklu szkoleń pt. „Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. Jaki obraz urzędu gminy wyłania się z obserwacji problemów sygnalizowanych podczas tych spotkań?

Moim zdaniem, jest to obraz dość zróżnicowany, podobnie jak stan przygotowań samorządów do przejęcia obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zauważyłem jednak, że w szkoleniach wzięły udział głównie osoby z gmin, w których pewne działania już są podejmowane, w związku z czym pojawiało się sporo pytań i wątpliwości. A zatem najczęściej byli to ludzie już zorientowani w poruszanych tematach. Boję się jednak, że gros samorządów robi niewiele albo nic w tym kierunku. Może to skutkować tym, że podejmowane przez lokalne władze działania i decyzje będą nieprzemyślane, nieprzygotowane, będą budziły wątpliwości prawne, a w konsekwencji zostaną podważone przez organy nadzorcze.

 

Jakie zgłaszane podczas szkoleń problemy budzą najwięcej emocji?

Najczęściej wątpliwości dotyczące regulacji prawnych przekładają się na kłopoty z zorganizowaniem, a co za tym idzie – także przeprowadzeniem niezbędnych działań. Występujące w przepisach niejasności w wielu przypadkach nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie, w jaki sposób powinny być wdrażane określone działania, a czasem nawet podają w wątpliwość to, czy są one w ogóle dozwolone prawnie. Według mnie, szczególnie kłopotliwe, bo...