Drzewa uliczne posiadają znacznie wolniejsze tempo wzrostu niż te, które rosną w krajobrazie otwartym. Warunki uliczne – drogowe są źródłem wielu negatywnych czynników stresowych, które powodują spadek wydajności procesów fizjologicznych oraz wyraźne skrócenie czasu życia drzew. Nasilająca się antropopresja przekłada się na pogorszoną zdrowotność, krótszą żywotność i mniejsze parametry dendrometryczne.   Współcześnie drzewa sadzone przy drogach nie mają na ogół szans, aby osiągnąć rozmiary i wiek drzew posadzonych np. 50 lat wcześniej na tym samym obszarze. Problematyka badań wzrostu drzew przy drogach na całym świecie jest obecnie bardzo intensywnie pogłębiana. Dzieje się tak, gdyż coraz większą uwagę zwraca się na poprawę warunków ich życia w miastach (np. optymalna ilość przestrzeni życiowej nad i pod ziemią). Ponadto podejmowane są coraz dokładniejsze próby przetwarzania kulturowych, ekologicznych i estetycznych aspektów obecności drzew w miastach na mierzalne wartości monetarne. Im lepsza znajomość czynników i mechanizmów wpływających na wzrost i rozwój drzew w miastach, tym dokładniejsza wycena monetarna wartości samych roślin i ich oddziaływania na środowisko (np. wartość zakumulowanej przez drzewa wody opadowej, wydzielonego tlenu, zasymilowanego CO2, zatrzymanych zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza, złagodzenia amplitud temperatur powietrza i jego nawilżania itp.).   Krócej żyją, wolniej rosną Drzewa nie mają ściśle określonej długości życia. U osobników tego samego gatunku okres, w którym...