Naturalne ukształtowanie terenu Lublina – tak jak całej Lubelszczyzny – charakteryzuje występowanie suchych dolin, wąwozów lessowych, niewielkich wzniesień i obniżeń terenu. Te różnice w poziomach i wysokościach oraz stałe i okresowe cieki wodne tworzą piękny i zróżnicowany krajobraz, który często określany jest jako „warty zachowania” i „cenny”. Jednak gdy na te obszary wchodzi zabudowa, pojawia się problem kształtowania tego krajobrazu na potrzeby budowy. Dochodzi wtedy do wyrównywania terenu, zasypywania zagłębień i podnoszenia poziomu działek.

Problem ten występuje też w wielu innych regionach kraju i szczególnie silnie związany jest z budową dróg, czasem również z innymi dużymi inwestycjami. Projektanci potrafią zaprojektować budowlę i policzyć koszty takiej inwestycji, ale bardzo często nie uwzględniają w stopniu wystarczającym ilości mas ziemnych, jaka musi być przemieszczona w związku z taką budową. W przetargach związanych z pracami budowlanymi ani urzędy, ani firmy nie kalkulują, ile będzie kosztować wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowy. Firmom prowadzącym te prace zależy, żeby koszt był jak najniższy, więc transport musi być krótki. Takie przedsiębiorstwa zwykle na własną rękę szukają miejsc nadających się do wywiezienia ziemi, ponieważ osoby planujące inwestycję ich nie wskazały. Skutkuje to zasypywaniem dolin rzecznych i wąwozów, wyrównywaniem zagłębień terenu, czasem przyrodniczo cennych. Bywa, że pryzmy ziemi usypywane są...