Prognozy cen energii elektrycznej

Szczegółowa prognoza cen na krajowym rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2050 r., przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej, wskazuje m.in., że sektor wytwarzania energii elektrycznej w Polsce wkrótce będzie musiał zmierzyć się z wielomiliardowymi inwestycjami.

Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wykazały, że nie ma jednolitego sposobu tworzenia strategii, ale ogólna idea pozostaje taka sama: wspieranie i rozwój elektrowni węglowych oraz uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej dla sektora węglowego w zamian za jednoczesne budowanie potencjału jądrowego (który też będzie wymagał znaczącej pomocy publicznej), aby zrekompensować emisję CO2 powodowaną przez źródła węglowe. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, opartą na aktualnych założeniach polityki i prognozach zapotrzebowania na moc, jest niemalże pewne, że ceny energii elektrycznej w Polsce w nadchodzących latach wyraźnie wzrosną. Wzrost kosztów prowadzonej polityki energetycznej najbardziej odczują najmniejsi odbiorcy energii elektrycznej, korzystający z taryf komercyjnych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej

Spełnienie celów klimatycznych poprzez budowanie elektrowni jądrowych, aby utrzymać nierentowny przemysł węglowy, wydaje się być nieuzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia tworzenia krajowej strategii energetycznej. „Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność” stały się główną motywacją dla inwestycji generujących nieuzasadnione koszty, którymi obciążani są odbiorcy końcowi. Szeroki wachlarz dostępnych tańszych technologii powoduje, że polityczna troska...