Ograniczenie liczby kadencji wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ spowoduje poważne ograniczenie czynnych i biernych praw wyborczych obywateli – uważa Zarząd Związku Miast Polskich.

Takie stanowisku podjęto podczas posiedzenia Zarządu ZMP 23 listopada 2017 r. w Jarocinie w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, który nie został poprzedzony żadnymi konsultacjami społecznymi. Członkowie Związku zapowiadają, że jeśli będzie wprowadzone ograniczenie liczby kadencji dla samorządowców, to wystartują oni w wyborach do Senatu i liczą, że dzięki temu uda się wreszcie stworzyć prawdziwą izbę samorządową.

Ograniczenia dla obywateli

Projekt ustawy zawiera zbiór propozycji zmian przepisów w różnych ustawach, który nie jest wynikiem systemowej analizy funkcjonowania ustroju jednostek samorządu terytorialnego i oznacza – wbrew tytułowi projektu ustawy – zmniejszenie udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych i regionalnych oraz osłabienie organów przedstawicielskich.

Zarząd ZMP podkreśla, że ograniczenie prawa obywateli, które gwarantuje Konstytucja, może być wprowadzone tylko przepisem Konstytucji, a takiego nie ma. Zmiana dotycząca ograniczenia liczby kadencji w formie proponowanej przez posłów oznacza w istocie zmniejszenie wpływu obywateli na obsadę funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta, bowiem nie będą oni mogli sami zdecydować, czy ma on pracować dla...