Odpracowane we Wrocławiu zaległości wynoszą prawie 3,1 mln zł, a na kolejne 4,5 mln zł są realizowane umowy. Większość robót wykonywanych przez dłużników to prace porządkowe, polegające na sprzątaniu wewnątrz obiektów oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez jednostki gminne, a także na pielęgnacji i konserwacji zieleni, oraz prace konserwatorsko-remontowe na terenach i w obiektach gminnych.

Skuteczne działania oddłużeniowe

Do katalogu ulg w spłacie zaległości czynszowych należy kilka narzędzi. Pierwszym z nich jest abolicja czynszowa, która polega na umorzeniu części długu osoby zajmującej lokal komunalny. W zamian za obniżenie długu dłużnik zobowiązuje się spłacić pozostałą część zadłużenia z góry, w całości lub w ratach. Abolicja czynszowa pozwala wyjść z zadłużenia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to forma umorzenia, jednak może być zastosowana tylko raz w stosunku do konkretnego dłużnika, natomiast umorzenie (kolejne z narzędzi) może być stosowane częściej, a uchwała rady gminy powinna wskazywać ograniczenia w tym zakresie.

Jeśli chodzi o programy abolicyjne, warto wspomnieć o tym przyjętym w 2015 r. w Bytomiu. Program był przeznaczony dla osób, których lokale były zadłużone już na koniec 2014 r. Mogły one ubiegać się o umorzenie do 70% swojego długu – pod warunkiem, że przez cały kolejny rok opłacały czynsz, a do...