Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Zgodnie z zapowiedziami poczynionymi w poprzednim „Przeglądzie prawa” w najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” kontynuujemy omawianie regulacji prawnych zawartych w kolejnych wersjach tzw. tarczy antykryzysowej. Obecnie należy skupić się na Ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, funkcjonującej w obrocie medialnym jako tzw. Tarcza 3.0. Jednocześnie, biorąc pod uwagę stopniowe „odmrażanie gospodarki” i powrót do względnej normalności, należy mieć nadzieję, że lipcowy „Przegląd prawa” będzie mógł skupić się już na problematyce bardziej standardowej dla tej rubryki.

Zmiany w postępowaniach sądowych

Tarcza 3.0. uchyliła obowiązujący dotychczas przepis art. 15zzr i art. 15zzs Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przewidywały zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych oraz przewidzianych przepisami prawa administracyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Uchylenie zawieszenia ww. terminów nastąpiło po siedmiu dniach od wejścia w życie Tarczy 3.0., tj. 22 maja 2020 r., co oznacza, że od tego dnia wszystkie zawieszone...