„Zielone Miasto” to projekt realizowany w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016, zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Stąd też 10 czerwca odbyła się konferencja Warszawskie Rozmowy Architektoniczne „Zielone miasto – miasto jako ogród – szansa terenów otwartych”. W jej trakcie

Klaus Hoppe, dyrektor Wydziału Planowania Krajobrazowego i Zieleni Miejskiej Miasta Hamburg, przedstawił strategię wspierania inwestycji w zielone dachy Hamburga jako jeden z filarów zrównoważonego rozwoju miasta. W następnej dekadzie ma powstać w ramach miejskiego programu ma powstać aż 100 ha zielonych dachów. Hamburg odpowiada w ten sposób na zmiany klimatyczne. Zielone dachy zapewnią retencję wody opadowej na 10 tys. budynkach, zatrzymując 60% opadów i powoli uwalniając wodę do atmosfery wskutek parowania.

Z kolei Lorenz Dexler z TOPOTEK1 zaznaczył, że potrzebę reakcji na zastaną sytuację w centrach naszych miast wywołuje często „miejskie” kształtowanie przestrzeni z użyciem elementów, form czy powierzchni utwardzonych. Nowoczesna architektura jest dopasowana do zmian, jakie zachodzą w wykorzystywaniu terenów wewnątrz naszych miast. Przedyskutowano rolę partycypacji w tym opartym na potrzebach społeczności projektowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem metod, jakimi powinni się posługiwać architekci krajobrazu tworzący w gęstej zabudowie miast Europy.

Doktor Peter Apel z biura STADTKINDER oczarował uczestników opowieścią o projektowaniu dla dzieci i o tym, jak niezwykle ważnym aspektem, mającym na celu prawidłowy rozwój dzieci, jest myślenie o ruchu i kreatywnym spędzaniu przez dzieci wolnego czasu. Peter Apel wygłosił memorandum poświęcone zachowania nieokreślonych i niezabudowanych przestrzeni w mieście, w których dzieci mogą bawić się, sięgając po to, co oferuje im przyroda, a chodzi m.in. o powalone pnie drzew, potężne kałuże czy dzikie zakątki...

Dzień po konferencji odbyła się wycieczka rowerowa z cyklu „Rowerem przez parki i ogrody”. Wraz z przewodnikiem wyruszono spod Ambasady Niemiec, gdzie znajduje się tymczasowa, ogrodowa kompozycja Festiwalu Ogrodów (realizowana w ramach projektu), dalej przez zielony Jazdów, park Marszałka Rydza-Śmigłego, aż na warszawskie Powiśle. Wycieczka zakończyła się pod zazielenionym budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentacje referentów do pobrania ze strony: www.wra.org.pl.