Współczesne przedsiębiorstwa komunalne odbierające i wywożące odpady muszą mierzyć się ze stale rosnącymi technicznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi standardami panującymi na rynku. W tej sytuacji większą uwagę zwraca się na optymalne wykorzystanie określonych rozwiązań. Warto zatem poszukać pojazdów do transportu odpadów o uniwersalnych możliwościach.

Firmy biorące udział w przetargu na odbiór i wywóz odpadów muszą posiadać dobrze wyposażoną, multifunkcjonalną flotę pojazdów komunalnych. Każda z nich jest zobligowana do posiadania minimum pięciu pojazdów: dwóch służących do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, dwóch przystosowanych do odbierania odpadów pochodzących z recyklingu i jednego bez funkcji kompaktującej. Niewątpliwie wiąże się to z wysokimi kosztami. Stąd też często spotykanym rozwiązaniem jest wykorzystywanie nadwozi kontenerowych, obsługiwanych systemem hakowym lub bramowym. Pozwala ono na zastosowanie różnego rodzaju zabudów na jednym podwoziu samochodowym.

Urządzenia hakowe

Na polskim rynku urządzenia hakowe występują najczęściej w dwóch standardach: o wysokości haka 1200 mm oraz 1570 mm. Spotyka się również hak wysuwany, o zmiennej wysokości (1200-1570 mm). Pierwsze z nich służą do obsługi kontenerów typu KP (KP 5, 7, 8 i 10 m3). Drugi rodzaj obsługuje kontenery wykonane zgodnie z normą DIN 30722 (kontenery o pojemności od 10 do 34 m3).

Pojazdy wyposażone w urządzenie hakowe znajdują szerokie zastosowanie w sektorze zarówno komunalnym, jak i branży złomowej. Ponadto...