COVID-19 trzyma nas jeszcze w szachu, ale mata z tego nie będzie. Dlatego powoli wracamy do normalności i 23-24 czerwca organizujemy konferencję paliwową w tradycyjnej formule (choć będzie też można wziąć w niej udział przez Internet). Do Olsztyna zapraszamy wszystkich zainteresowanych sytuacją na rynku paliw alternatywnych, RDF-u, frakcji kalorycznej czy w instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

Te „gorące” tematy wydają się coraz bardziej kluczowe dla całej gospodarki odpadami. Trwają dyskusje o możliwym zniesieniu krajowej listy dla instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów i dopuszczeniu do swobodnego powstawania nowych obiektów. Jednak czy taki wolny rynek rozwiąże obecne problemy? Musimy pamiętać, że równolegle z trwającymi dyskusjami systematycznie rośnie góra wytworzonego i niezagospodarowanego RDF-u – takich odpadów mamy już w Polsce 30-35 mln ton, a każdego roku dorzucamy do tej „górki” kolejne 1,5-3 mln ton.

Jak zatem prognozować jakość paliwa alternatywnego w perspektywie najbliższych lat, jakie systemy zachęt i wsparcia należy wprowadzić, by skłonić inwestorów do podejmowania skutecznych działań, jakie instalacje budować (małe, lokalne, czy duże – wielopaliwowe)? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy podczas czerwcowej konferencji „Paliwa z odpadów” w Olsztynie.

A kilka dni wcześniej, w piątek 19 czerwca, zapraszamy na on-linowe, bezpłatne webinarium „OZE – Nowe Perspektywy”, które odbędzie się na platformie ZOOM. Będzie to świetna okazja do...