Warunkiem rozwoju krajów wg dotychczasowych zasad jest dostępność energii i materii. Na wadze zyskuje więc problem wyczerpywania się surowców mineralnych i prawidłowego gospodarowania nimi.

Zwiększają się potrzeby surowcowe, a tym samym wpływ człowieka na środowisko życiowe. Wykorzystywane surowce mogą być użytkowane bądź jednorazowo, bądź wielokrotnie, dlatego celowy jest ich podział na trzy grupy: surowce zniszczalne całkowicie bądź częściowo, surowce przerabiane kilkakrotnie, częściowo lub całkowicie oraz surowce o specyficznym stopniu przerabialności. Na podstawie występowania w skorupie ziemskiej metale można podzielić na dwie grupy: metale pospolite i metale rzadkie Metale rzadkie geochemicznie występują w skorupie ziemskiej w niewielkich ilościach, a ich zawartość nie przekracza 0,1%. Do metali rzadkich należą m.in.: miedź, ołów, cynk, molibden, rtęć, srebro, platyna i złoto. Ich złoża są nieliczne i z reguły mniejsze od złóż metali pospolitych. Znane zasoby tych metali budzą obawy, że w wielu przypadkach przyszłe pokolenia będą odczuwały ich niedobór. Do pierwiastków ziem rzadkich zaliczają się lantanowce (cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet), aktynowce (tor, protaktyn, uran, neptun, pluton, ameryk, kiur, berkel, kaliforn, einstein, ferm, mendelew, nobel i lorens) oraz lantan, aktyn i skand. Obecnie wydobywa się na świecie 124 tys. t tych metali rocznie. 97% wydobycia ma miejsce...