W trakcie budowy i oddania do eksploatacji Elektrociepłowni Częstochowa w dostępnym piśmiennictwie stwierdzono brak syntetycznego opracowania wprowadzającego w podstawowe związki przyczynowo-skutkowe, istotne dla automatyzacji zakładu energetycznego nowej generacji. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę.   W części I (wydanie 05/2011) przedstawiono nowoczesną elektrociepłownię jako obiekt regulacji. Druga część zawiera szczegółowy opis konfiguracji podstawowych układów regulacyjnych, niezbędnych do zapewnienia automatycznej pracy zakładu. Podstawowe układy automatycznej regulacji elektrociepłowni to układ automatycznej regulacji ciśnienia zasilania MSC (UAR_Cz), następnie regulacji temperatury wody sieciowej na zasilaniu MSC (UAR_Tz) i regulacji obciążenia elektrociepłowni (UAR_OEC) oraz nadążający za nimi układ regulacji ciśnienia pary świeżej kotła (UAR_CPS), a także pozostałe podrzędne układy automatyki kotłowej: regulacji temperatury pary świeżej (UAR_TPS), zasilania kotła wodą (UAR_ZKW), procesu spalania (UAR_PS) i ciśnienia w komorze paleniskowej (UAR_CKP), (rys. 1).   Układy nadrzędne systemów ciepłowniczego i elektroenergetycznego ciśnienia zasilania MSC Ciśnienie w kolektorze wody sieciowej kontrolowane jest za pomocą regulatora PI. Sygnałem wejściowym jest wartość pomiaru ciśnienia. W wyniku działania regulatora dochodzi do zmiany parametrów pracy w układzie pomp obiegowych (patrz schemat technologiczny część I). Zmiana temperatury zewnętrznej wpływa na wypadkową charakterystykę rurociągów MSC. Jest to związane z pracą układów automatyki pogodowej zainstalowanych w poszczególnych węzłach ciepłowniczych, (rys. 2). W wyniku zmniejszenia (zwiększenia) stopnia otwarcia poszczególnych zaworów regulacyjnych w węzłach instalacji centralnego ogrzewania...