Niedawno odnotowaliśmy milionowe wejście na stronę www.dobrepraktyki.pl. Jest to rekordowo dobry wynik mając na uwadze specjalistyczny profil strony i świadczy o dużym zainteresowaniu oraz potrzebie rejestrowania i upowszechniania samorządowych doświadczeń.

Portal jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Związku Miast Polskich (ZMP) i Związku Powiatów Polskich (ZPP), a jego początki sięgają 2007 r. Celem bazy jest identyfikowanie, dokumentowanie i promowanie dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz wymiany doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych, a także wzajemnej współpracy. Gromadzone są w niej opisy rozwiązań sprawdzonych przez samorządy wiejskie, miejskie i powiatowe. Są to zarówno małe jak i duże przedsięwzięcia samorządowe w tym również pomysły racjonalizacji organizacji procesów świadczenia usług publicznych. Obecnie baza zawiera ponad 470 opisów praktyk zgodnych z przyjętymi przez nas standardami i metodologią, które zostały zamieszczone w kilku działach. Wszystkie opisy są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane pod względem merytorycznym oraz formalnym (m.in. sprawdzana jest aktualność danych kontaktowych). Zawarte w niej opisy pozytywnych przykładów zostały zweryfikowane podczas konkursów samorządów, a przede wszystkim „Samorządowego Lidera Zarządzania”, oraz pracy Grup Wymiany Doświadczeń. Niektóre z nich zostały także zweryfikowane samodzielnie przez przedstawicieli biur naszych organizacji i mediów samorządowych lub zarekomendowane przez inne samorządy.

Czas dynamicznych zmian

Od 2007 roku budowa...