Rekordowo niska rentowność ciepłownictwa

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zrealizowały wśród swoich firm członkowskich badania ankietowe dotyczące ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Z badań wynika, iż rentowność wytwarzania ciepła systemowego drastycznie spada.

Powodem słabnącej kondycji firm są rosnące koszty produkcji ciepła, niezależne od przedsiębiorstw, oraz przestarzały mechanizm ustalania taryf, który nie nadąża za zmianami rynku. Niska rentowność branży to problem nie tylko przedsiębiorstw ciepłowniczych, ale wszystkich Polaków. Brak przychodów w branży sprawia, iż firmy nie będą w stanie realizować potrzebnych inwestycji mogących poprawić stan powietrza, którym oddychamy. Już dziś z powodu smogu rocznie umiera w Polsce ok. 44 tys. osób.

Poważna sytuacja w branży

Szacunkowe wyniki finansowe EBIT (zysk operacyjny) zbadanej części sektora kogeneracji w 2018 r. (a jest to jedynie część całego sektora ciepłownictwa systemowego, bez uwzględniania ciepłowni najczęściej jeszcze działających w małych i średnich miastach) dotyczące sprzedaży ciepła (z uwzględnieniem wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2) wykazują stratę w wysokości ok. 2,7 zł na każdy GJ sprzedanego ciepła – w 2019 r. szacowana strata wyniesie ok. 3,7 zł/GJ. Oznacza to, że przy wolumenie sprzedaży ciepła na poziomie ok. 170 PJ rocznie strata sektora kogeneracji wyniesie blisko 480 mln zł w 2018 r. i 650 mln zł w 2019 r.,...