Rekreacja i turystyka na obszarach leśnych

Las pod względem turystyki i rekreacji ma bardzo wiele do zaoferowania. Jego atrakcyjność turystyczna zależy od walorów przyrodniczych danego obszaru oraz od zagospodarowania turystycznego. Wzrastające wymagania ludzi co do wypoczynku na obszarach leśnych nie pozostają jednak bez wpływu na stan lasów.

W dzisiejszych czasach wydaje się, że lasy od zawsze były miejscem wypoczynku i rekreacji, ale tak, niestety, nie było. Lasy to miejsce, które od wieków żywiło i chroniło, było źródłem opału i budulca, a jednocześnie było przeszkodą dla rozwoju rolnictwa i pasterstwa. Efektywność gospodarki rolnej powodowała, że las był wycinany i palony, a w jego miejsce powstawały pola, pastwiska, łąki i ogrody. Las stał się źródłem energii w rozwoju przemysłu do czasu odkrycia źródeł kopalnych. Część lasów była chroniona jako lasy królewskie na potrzeby skarbca królewskiego i jako magazyn w przypadku wojen. Na początku XX w. na naszych ziemiach zostało niewiele lasów i były one nadal eksploatowane jako źródło drewna. Po II wojnie światowej lasy występowały na ok. 21% powierzchni naszego kraju i były w bardzo złym stanie. Stały się dobrem deficytowym, szczególnie w pobliżu dużych miast. Rozwój tych miast spowodował, że nie tylko parki, ale również tereny leśne zaczęły być atrakcyjne do odpoczynku i...