Mniejsza emisja dwutlenku węgla, ograniczenie kongestii, minimalizacja hałasu – to tylko niektóre korzyści, jakie wiążą się z wyborem roweru zamiast samochodu w podróżowaniu po miastach. Do zalet związanych z korzystaniem z jednośladów ich użytkownicy mogą dorzucić jeszcze jedną: niewątpliwy dobry wpływ na zdrowie, wynikający z aktywności fizycznej.

W ostatnim czasie ukazała się interesująca publikacja1, mówiąca o tym, jak ważna dla zdrowia społeczeństwa jest codzienna jazda na rowerze. Jej autorami są czterej holenderscy naukowcy. Zwracają oni uwagę, że w ostatnich latach znacząco wzrosła promocja roweru jako codziennego środka transportu. Na skutek problemów powodowanych przez masową motoryzację tak postępują duże europejskie miasta. W związku z tym w kilku europejskich stolicach (Barcelonie, Brukseli, Helsinkach, Kopenhadze, Oslo, Paryżu i Sztokholmie) wprowadzono systemy taniego wynajmu roweru. Na szczeblu międzynarodowym Działania te poprzedzone były ustaleniami międzynarodowych organizacji. Między innymi transport rowerowy wpisano w politykę zrównoważonego rozwoju, przyjętą w 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Podczas tego wydarzenia przyjęto też Agendę 21, która stanowi, że wszystkie sektory ludzkiej aktywności powinny odbywać się zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. W dokumencie postuluje się rozwijanie i propagowanie tańszych, mniej szkodliwych i bezpieczniejszych dla środowiska systemów transportu. Agenda 21 oraz dokumenty innych międzynarodowych organizacji (tj. Organizacji Rozwoju – OECD, Europejskiej Konferencji Ministrów...