Miasto stanowi specyficzne i niezbyt przyjazne środowisko dla bytowania organizmów żywych, a róże, wszak uznane za rośliny delikatne i kapryśne, jak na królowe kwiatów przystało, nie zawsze są chętnie sadzone, bo i nie odpowiadają stawianym im wymogom. Niemniej wśród ogromnej różnorodności gatunków i odmian można znaleźć te najwłaściwsze.

Ważnymi aspektami w uprawie róż są odporność na warunki jesienno-zimowo-wiosenne, tolerancja na choroby i szkodniki oraz niewielkie potrzeby pod względem pielęgnacji. Możliwość uprawy odmian na własnych korzeniach z pominięciem podkładki rozwiązuje problem usuwania odrostów dziczek. Za wyborem róż przemawia dekoracyjność kwiatów, owoców, a nierzadko także liści i pędów. Rośliny te pełnią ważną funkcję ekologiczną: kolczaste pędy to bezpieczne schronienie dla drobnych ssaków i ptaków, owoce bogate w witaminy i minerały są ważną częścią diety wielu zwierząt, a kwiaty licznych róż – cennym pożytkiem dla owadów zapylających.

Róże są obecne w miejscach reprezentacyjnych, przy chodnikach i szlakach komunikacyjnych, na rondach, placach, skwerach, na terenach zieleni publicznej i osiedlowej, w parkach miejskich i założeniach zabytkowych. Doskonale komponują się z innymi gatunkami roślin, a ich zastosowanie ogranicza głównie wyobraźnia.

Dzikie róże

W niektórych opracowaniach z zakresu doboru roślin zaleca się dwa rodzime gatunki na tereny niezurbanizowane: różę rdzawą i dziką. Jednak wydają się one nieszczególnie dekoracyjne, a poza...