Sandomierz oraz okoliczne miejscowości położone na terenie kilku sąsiednich gmin zaopatrywane są w wodę z ujęcia „Romanówka”. Jest ono zlokalizowane w odległości ok. 14 km od granic miasta w kierunku północnym. Pozyskuje się z niego wody podziemne z poziomu trzeciorzędowego – jurajskiego. Eksploatację ujęcia rozpoczęto w 1976 r. W kilku wsiach znajdują się również studnie, z których czerpana jest woda. Jej pobór odbywa się przy pomocy pomp głębinowych, zamontowanych w poszczególnych studniach. Woda ze studni głębinowych przesyłana jest rurociągami tłocznymi do rurociągu zbiorczego o średnicy 500 mm, którym woda grawitacyjnie dopływa do dwóch zbiorników wodnych o pojemności 3 tys. m3 każdy, położonych na terenie stacji hydroforowej w Sandomierzu. Stamtąd woda za pomocą zestawu hydroforowego podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej. Wydobyciem i dystrybucją wody oraz konserwacją sieci wodociągowej na teren miasta oraz ościennych gmin zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działający w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Zacząć od podstaw Pod koniec 2005 r. w Przedsiębiorstwie podjęto pierwsze kroki w celu wybudowania na ujęciu wody „Romanówka” własnej elektrowni wiatrowej. Pomysł ten miał na celu obniżenie kosztów wydobycia wody, jakie ponosi spółka, wynikające z zakupu energii elektrycznej służącej do zasilania głębinowych agregatów pompowych i hydroforni. Idea wybudowania elektrowni zasilającej w „czystą”...