Wejście w życie dyrektywy unijnej 1993/31/WE dotyczącej składowisk odpadów (wprowadzonej w Hiszpanii Dekretem Królewskim 1481/2001) przyniosło wyraźną zmianę w zarządzaniu odpadami w Europie. Hiszpania jest bez wątpienia jednym z krajów europejskich, w którym najczęściej stosowanym rozwiązaniem problemu unieszkodliwiania odpadów wciąż jest ich składowanie. W 2001 r. Hiszpania posiadała co najmniej 8,2 tys. składowisk o nieuregulowanym stanie prawnym oraz 415 składowisk działających legalnie. W celu oceny stopnia spełnienia wymagań dyrektywy oraz dla dokonania charakterystyki środowiskowej składowisk odpadów Stowarzyszenie Techniczne ds. Zarządzania Odpadami i Środowiskiem w Hiszpanii ATEGRUS stworzyło Obserwatorium Składowisk Kontrolowanych. Rezultaty obserwacji prowadzonych co dwa lata od 2001 r. były sukcesywnie prezentowane na cyklicznych konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie. Badania nie objęły składowisk nielegalnych, ponieważ są one przygotowywane do zamknięcia i rekultywacji. Podczas realizacji Obserwatorium ATEGRUS wykorzystał metodę Calvo, czyli metodologię diagnostyczną dla składowisk odpadów. Można ją zastosować zarówno w celu oceny potrzeby dostosowania składowiska do wymagań technicznych, jak i w przypadku planowanego zamknięcia lub rekultywacji składowiska. Cele i metodologia pracy Badania miały na celu szczegółową inwentaryzację wszystkich składowisk odpadów w Hiszpanii oraz określenie stopnia ich rozwoju, zweryfikowanie ich stanu w odniesieniu do wymagań dyrektywy oraz ocenę najważniejszych elementów, które należy ulepszyć w celu optymalizacji zarządzania istniejącymi obiektami i znalezienia sposobu ich bezpiecznego zamknięcia. Obserwatorium opiera...