Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła jest najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania wszelkich paliw, ponieważ pozwala na produkcję energii elektrycznej i jednocześnie na pokrycie zapotrzebowania na ciepło. Nowoczesne kotły elektrociepłownie przetwarzają energię chemiczną na ciepło ze sprawnością bliską 90%. Sposób konwersji energii ważny jest także dla poziomu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Duże emisje z produkcji energii można zmniejszyć poprzez skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Szczególnie niski poziom zanieczyszczeń obserwowany jest w elektrociepłowniach opalanych biopaliwami. Na rysunkach 1 i 2 porównano poziomy emisji z różnych systemów konwersji. Oczywiste jest, że w elektrociepłowniach opalanych biopaliwami istnieje możliwość znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w osobnych systemach. Potencjał biomasy w Polsce ...