Miasto Żyrardów w ramach projektu „Modelowa Rewitalizacja Miast” podjęło szereg działań z zakresu konsultacji i aktywizacji społecznej celem wypracowania metod i narzędzi najbardziej efektywnych dla poznania opinii i włączenia mieszkańców w proces współdecydowania.

Włączanie lokalnej społeczności w proces współdecydowania o rzeczach istotnych dla rozwoju miasta i o polepszaniu warunków życia mieszkańców jest niezwykle długotrwały, a także cechuje się kruchością nawiązanych relacji. W średnim, ok. 40-tysięcznym mieście problematyczne jest również zachęcenie ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach.

Początkowy dystans

W zakresie konsultacji społecznych procesów rewitalizacyjnych organizowano spotkania z mieszkańcami, warsztaty z dziećmi, spacery badawcze i mobilne punkty konsultacyjne. Różnorodność metod pozwoliła określić, jakie działania najlepiej sprawdzają się do omawiania poszczególnych zagadnień. Zarówno spotkania z mieszkańcami, jak i spacery badawcze angażowały uczestników, jeżeli rozważano kwestie ważne dla określonej grupy osób, takie jak zmiana zagospodarowania podwórka lub remont ulicy. Natomiast konsultacje dotyczące spraw ważnych dla całego miasta lub obszaru rewitalizacji efektywniejsze były w formie mobilnego punktu konsultacyjnego. Organizacja stanowiska konsultacyjnego pozwoliła na bezpośrednią rozmowę z interesariuszami, a także poznanie ich opinii na dany temat wraz z uzasadnieniem. Żyrardowianie początkowo niechętnie podchodzili do konsultantów albo wypowiadali się wręcz negatywnie o takich działaniach. Jednak z czasem docenili bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Miasta Żyrardowa w pobliżu ich...