Systemy grzewcze energetyki słonecznej o małej mocy znajdują zastosowanie w budynkach do ogrzewania pomieszczeń oraz do podgrzewania wody użytkowej. W najprostszym rozwiązaniu stanowią one układ złożony z kolektora promieniowania słonecznego, zbiornika magazynującego oraz obwodu odbioru ciepła. Czynnikiem roboczym transportującym pozyskane z promieniowania słonecznego ciepło oraz je magazynującym jest zazwyczaj woda. W udoskonalonych systemach, wykorzystujących jako czynnik roboczy roztwory z domieszkami niezamarzającymi i antykorozyjnymi, zachodzi konieczność oddzielenia obwodu kolektorowego od obwodu odbioru ciepła przez zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła. Należy przy tym podkreślić, że stosowanie dodatkowych wymienników ciepła obniża sprawność energetyczną układu, zapewniając jednocześnie niezawodność niezależnie od pór roku, co jest niezbędne w naszych warunkach klimatycznych. Ze względu na sposób konwersji energii promieniowania słonecznego systemy grzewcze możemy podzielić na aktywne i pasywne. W aktywnych słonecznych systemach grzewczych do wymuszenia obiegu czynnika roboczego przez kolektor stosuje się pompy cyrkulacyjne o sterowanym działaniu. Natomiast pasywne systemy grzewcze nie wymagają zastosowania pompy wymuszającej obieg czynnika roboczego i zasilanej z dodatkowego źródła energii. Urządzenia pasywne, służące do podgrzewania wody, wyróżnia się jako szczególną klasę systemów energetyki słonecznej – układy termosyfonowe. Opis koncepcji termosyfonu dwufazowego Przepływ czynnika roboczego w układach termosyfonowych jest spowodowany zmianą jego gęstości – podgrzany w kolektorze czynnik wskutek sił wyporu przepływa do górnych warstw zbiornika magazynującego. Czynnik o niższej...