Konferencje SOLINA mają charakter cykliczny, odbywają się co dwa lata i stanowią platformę wymiany poglądów naukowych w obszarze szeroko rozumianego budownictwa energooszczędnego z uwzględnieniem zagadnień helioenergetycznych. Tegoroczna konferencja, zorganizowana po raz trzeci przez Zakład Budownictwa Ogólnego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, odbyła się pod koniec maja w Polańczyku (Bieszczady). Poruszane w jej trakcie zagadnienia mają duże znaczenie w kontekście aktualnych prac naukowych, prowadzonych przez wielu badaczy, a mających na celu rozwój współczesnego budownictwa. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy uczelni i ośrodków naukowych oraz przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wdrażane i proponowane do szerokiego stosowania. Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji była prof. Elżbieta Kossecka z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, natomiast Komitetem Organizacyjnym kierował prof. Lech Lichołai z Politechniki Rzeszowskiej. Referat otwierający pt. „Czym jest współczesna energetyka słoneczna?” wygłosiła prof. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej. Konferencję podzielono na siedem sesji naukowych. W pierwszym dniu przedstawiono referaty związane z obiektami zabytkowymi i różnymi technologiami stosowanymi w budownictwie. Helioenergetyka integruje się ze współczesnymi technologiami, które także mogą znaleźć zastosowanie w obszarze obiektów zabytkowych, co podkreślali prelegenci. W drugim dniu odbyły się następujące sesje: badania doświadczalne układów helioenergetycznych, architektura słoneczna i budownictwo pasywne, fotowoltaika i pompy ciepła oraz energetyczna przyszłość i poszanowanie energii. Był...