Z Hanną Grunt, pełnomocnikiem prezydenta Poznania do spraw jakości powietrza, o jej planowanych działaniach rozmawia Piotr Talaga.

W połowie lipca Prezydent Poznania powierzył Pani funkcję pełnomocnika do spraw jakości powietrza. To samorządowa odpowiedź na pełnomocnika rządu ds. programu „Czyste Powietrze”?

Myślę, że rzeczywiście jest to taka odpowiedź. Prezydent, Jacek Jaśkowiak, wiele razy kontaktował się z pełnomocnikiem rządu ds. jakości powietrza, a tym samym był zainteresowany realizacją programu „Czyste Powietrze”. Śledząc to, co dzieje się w innych miastach, ale także w Poznaniu, powołanie pełnomocnika jest też odpowiedzią na oczekiwania naszych społeczników. Oni bardzo angażują się we wszelkie działania związane z jakością powietrza. Aktywność organizacji pozarządowych tym samym została nie tylko zauważona, ale też doceniona.

Jakie działania zamierza Pani podjąć w pierwszej kolejności?

Pierwszym pomysłem, który został ustalony z Panem Prezydentem, jest utworzenie zespołu doradczego ds. jakości powietrza w Poznaniu. Ma on składać się z reprezentantów różnych środowisk. Zakładam, że w jego skład będą wchodzić przedstawiciele administracji, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań publicznych i to zarówno z Urzędu Miasta Poznania, jak i ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz, oczywiście, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli instytucji nadzorującej realizację wymagań w imieniu wojewody, ale także monitorującej m.in. jakość powietrza. Do zespołu chcemy zaprosić również przedstawicieli...