Nowoczesne sposoby gospodarowania odpadami, stosowane w różnych krajach europejskich, oraz coraz bardziej wyśrubowane wymagania dotyczące poziomów zbiórki odpadów i recyklingu powodują, że konieczne staje się wdrażanie najlepszych praktyk i rozwiązań. Niebagatelną rolę w gospodarce odpadami odgrywają efektywne systemy depozytowe - jako część większego systemu gospodarowania odpadami. W Polsce publiczna debata o nich trwa od lat. Pora ją zakończyć i przejść do czynów.

Komisja Europejska w decyzji sektorowej z 3 kwietnia br. wskazała systemy kaucyjne (depozytowe) jako najlepszą praktykę zarządzania środowiskowego i jeden z rekomendowanych instrumentów ekonomicznych w gospodarce odpadami. Polskie Ministerstwo Klimatu (wcześniej resort środowiska) od ponad pół roku przedstawia wdrożenie systemu depozytowego jako jeden z elementów reformy schematu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dyskusja trwa, tymczasem na świecie jest już ponad 40 działających systemów depozytowych, zaś w samej Europie – ponad 10, stanowiąc element sprawnie działającego systemu gospodarowania odpadami

Pytanie, które nasuwa się niemal automatycznie, brzmi: „Dlaczego efektywne systemy depozytowe są nam potrzebne?”. Odpowiedzi na nie są trzy: ponieważ zmniejszają zaśmiecenie w przestrzeni publicznej, ponieważ obowiązują coraz wyższe wymogi dotyczące poziomów zbiórki, a także – ponieważ gwarantują bardzo dobrą jakość pozyskanego surowca.

Wprowadzenie systemu depozytowego skutkuje zmniejszeniem ilości zużytych opakowań napojowych w przestrzeni publicznej. Przykładem może być Estonia, w której przeprowadzone badania porównujące poziom...