Nieodłącznym produktem pracy każdej oczyszczalni, niezależnie od zastosowanej technologii, są osady ściekowe. Wybór metody ich unieszkodliwiania zależy od bardzo wielu czynników. Autotermiczna termofilowa stabilizacja osadu (ATSO) jest technologią pozwalającą na ich stabilizację oraz eliminację czynników chorobotwórczych. Osady ściekowe powstają w wyniku procesów mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania, a także na skutek chemicznego strącania fosforu. Z przyczyn prawnych, estetycznych i praktycznych wymagają one unieszkodliwienia. Natomiast względy ekologiczne powodują, że osady, o ile to możliwe, powinny powracać do środowiska naturalnego. Główne kierunki ich utylizacji polegają na: zmniejszeniu zagniwalności, eliminacji organizmów chorobotwórczych, redukcji objętości i masy organicznej, a także na wywozie z terenu oczyszczalni do miejsca ich ostatecznego wykorzystania lub zdeponowania. Wybierając metodę unieszkodliwiania, należy wziąć pod uwagę wielkość oczyszczalni ścieków oraz rodzaj i jakość wytwarzanych osadów. Nie bez znaczenia jest również gęstość zaludnienia, rodzaj prowadzonej działalności, a także sposób zagospodarowania terenu. Ważnym czynnikiem może okazać się także możliwość pozyskania niezbędnego areału gruntu w celu przyrodniczego wykorzystania właściwie unieszkodliwionych osadów. Ponadto nie należy zapominać o względach sanitarnych, gdyż proces przeróbki osadów musi być bezpieczny dla obsługi oczyszczalni oraz dla otaczającego środowiska. W świetle obowiązujących obecnie przepisów brak prawidłowo rozwiązanej gospodarki osadowej staje się przyczyną podejmowania decyzji o modernizacji wielu oczyszczalni ścieków. Przekształcanie osadów Znikoma część osadów z oczyszczalni ścieków...