Polskie przedsiębiorstwa mogą się jeszcze ubiegać o pieniądze unijne ze „starych programów”, m.in. na innowacyjne projekty, założenie firmy czy rozszerzanie jej działalności.

Do wykorzystania pozostało nadal ponad 2 mld zł w ramach trzech programów. Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnego finansowania w ramach inicjatyw Unii Europejskiej uruchomionych przed 2014 r. Fundusze z tzw. Ramowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) są jeszcze dostępne do 2017 r. na zakładanie własnego biznesu czy rozszerzanie działalności istniejącej firmy. Program ten, stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne), zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), a także wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego.

7 Program Ramowy UE

Do 2016 r. innowacyjne przedsiębiorstwa będą mogły również sięgnąć po fundusze UE z tzw. Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Ten program na lata 2007-2013 (7PR) był największym – przed Horyzont 2020 – programem ramowym UE i jednocześnie najpotężniejszym (54 mld euro) mechanizmem finansowania badań naukowych i transferu technologicznego w Europie. W jego ramach, oprócz dotacji, uruchomiono specjalne instrumenty wsparcia sektora innowacyjnego w zakresie...